Utbildning

Ekosystemtjänstskolan

Ett särskilt utbildningsspår erbjuder vi i form av ekosystemtjänstskolan. Syftet är att visa på vad naturen gör för oss och att få oss att arbeta med istället för emot den.